logo fanpage kontakt

Regulamin komentarzy

foto

Możliwość publikacji komentarzy i opinii posiadają wszyscy użytkownicy internetu.

Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na stronie orkiszanka.pl

Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Orkiszanka.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczanych komentarzy.

Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:

a) niezgodnych z prawem;

b) propagujących przemoc;

c) wzywających do nienawiści wyznaniowej, rasowej, etnicznej;

d) uznanych powszechnie za niemoralnie, społecznie niewłaściwe, wulgarne;

e) będących pomówieniami;

f) wypowiedzi osób trzecich, które nie są publikowane przez te osoby;

g) reklamowych.

Orkiszanka.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 4 niniejszego regulaminu.

Orkiszanka.pl może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników (IP) uprawnionym organom państwa (policji, sądowi, prokuraturze) na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Orkiszanka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

Współpracuję z: